Członkowie LGD

Zebranie założycielskie Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki" odbyło się w dniu 15.10.2015 r. Podczas spotkania przyjęto statut i wybrano władze stowarzyszenia. W zebraniu uczestniczyło 45 osób fizycznych i 27 reprezentantów osób prawnych. 
 
Obecnie członkami LGD "Dwie Rzeki" są:
 

1. "Pracodawcy Pomorza i Kujaw" Związek Pracodawców – Hanna Wygocka
2. Agro Klaster Kujawy - Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju – Joanna Jankowiak
3. Biały Paweł Jakub
4. Budziak Elżbieta Zofia
5. Byś Przemysław Błażej
6. Chmara Ewa Joanna
7. Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego – Paweł Jakub Biały
8. Cichański Radosław Marek
9. Dopierała Jan
10. Europejskie Centrum Sportów i Ratownictwa
11. Fordoński Klub Sportowy "Wisła Fordon" – Bartosz Traczykowski
12. Fundacja "Wiatrak" – Anna Leszczyńska
13. Fundacja "12 Kamienica" – Adam Stanisław Gadawski
14. Fundacja dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego – Bogusław Kunach
15. Fundacja Gaudeamus – Paweł Hryncewicz
16. Fundacja Kreatywnej Edukacji – Jolanta Gawryłkiewicz
17. Fundacja Nasza Tradycja Nasza Przyszłość - Małgorzata Stawicka
18. Fundacja pod Imieniem Bosmana – Tadeusz Bosman Krzyżanowski
19. Gadawski Adam Stanisław
20. Gajownik Joanna
21. GM Architekci Sp. z o.o. – Szymon Ludwik Muszyński
22. Grześkiewicz Grzegorz
23. Guzy-Steinke Halina
24. Heller-Kawalerska Dominika Maria
25. Hryncewicz Paweł
26. Janiszewska Joanna
27. Janiszewska Katarzyna
28. Juszczak Łukasz Mikołaj
29. Kahlau Agnieszka Michalina
30. Kalemba Robert Dawid
31. Kołomyjec Jerzy
32. Krzyżanowski Bosman Tadeusz
33. Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców "Lewiatan" – Witold Jankowiak
34. Kujawsko-Pomorskie Biuro Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej – Przemysław Błażej Byś
35. Lauks Robert Krzysztof
36. Leszczyńska Anna
37. Matuszewska Maria Jolanta
38. Miasto Bydgoszcz – Sandra Dytłow
39. Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy – Agnieszka Brzyska
40. Moch Włodzimierz
41. Molesztak Aldona Małgorzata
42. Muszyńska-Jeleszyńska Dominika Agnieszka
43. Muszyński Szymon Ludwik
44. Nowakowska Hanna
45. Piekut Mikołaj
46. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy – Grzegorz Grześkiewicz
47. Regionalne Warzelnie Piwa Sp. z o.o. – Szymon Ludwik Muszyński
48. Rutkowska Anna
49. Schmidt Witold Antoni
50. Spółdzielnia Socjalna Art-Deco – Lucyna Brzezińska-Eluszkiewicz
51. Stabińska Agnieszka
52. Stowarzyszenie AZS WSG – Grzegorz Skiba
53. Stowarzyszenie Mieszkańców ul. Augusta Cieszkowskiego – Grzegorz Kaczmarek
54. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet "Gineka" – Iwona Borkowska
55. Strzelecki Krzysztof
56. Talar Magdalena Małgorzata
57. Traczykowski Bartosz
58. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – dr hab. inż. Marek Macko, prof. nadzw.
59. Wyższa Szkoła Bankowa, Wydział Zarządzania i Finansów w Bydgoszczy - dr Robert Gawłowski
60. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy – dr Marek Chamot


Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.