1/G/2019/036

Projekt „Klub Seniora „Wiedza - Aktywność - Pasje” przy PTE w Bydgoszczy”1/G/2019/036, realizowany przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy

 

W projekcie wzięło udział 15 osób w wieku 60+ zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w którym zrealizowano wieloaspektowe wsparcia w zakresie aktywizacji społecznej, w tym wyjazdów rekreacyjnych, wyjść uspołeczniających, warsztatów grupowych z prawnikiem, terapeutą, dietetykiem, ekonomistą. Wszystkie wsparcia w projekcie były realizowane w ramach przedsięwzięcia mającego na celu działania w zakresie aktywizacji społecznej.

 

 

 

Wartość projektu: 52 631,58
Wielkość dofinansowania: 50 000,00
Termin realizacji: 01/09/2019r. - 30/10/2020r.

Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.