1/G/2018/001

„Matki Super Bohaterki" - 1/G/2018/001, realizowane przez P.W Art- Solo Piotr Kaja, Centrum Dziecka i Rodzica

 

Projekt skierowany były do kobiet korzystających lub kwalifikujących się do pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem matek samotnie wychowujących dzieci oraz matek pozostających bez pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem. Celem projektu było podniesienie wiedzy i umiejętności o charakterze psychospołecznym, prozdrowotnym i artystycznym, co pozytywnie wpłynęło na funkcjonowanie matek w społeczeństwie. Udział w zaplanowanych warsztatach i zajęciach to podjęcie próby zmiany w zachowaniu uczestników polegające na podniesieniu swoich umiejętności społecznych i wzrost samooceny.

 

Zajęcia i warsztaty zostały podzielone na bloki tematyczne, m. in na zajęć o charakterze artystycznym, gdzie uczestnicy projektu wykonywali samodzielnie biżuterię i kartki okolicznościowe, a celem tych działań było rozwijanie zdolności wśród uczestników projektu.

 

Wartość projektu: 49 800,00 zł

Wielkość dofinansowania: 41 880,00 zł

Termin realizacji: 01.10.2018 r. – 30.04.2019 r.Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.