WYNIKI NABORU

Wyniki naboru 1/GZ/2022

 

Na posiedzeniu Rady LGD "Dwie Rzeki" nr I/2023 dokonano oceny i wyboru wniosków do dofinansowania złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,

numer konkursu LGD: nr 1/GZ/2022.

 

Protokół z posiedzenia Rady LGD "Dwie Rzeki" nr I/2023 - pobierz

Uchwała nr 8/I/2023 - lista projektów zgodnych z LSR - pobierz

Uchwała nr 15/I/2023 - lista rankingowa -pobierz


Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.