1/G/2020/064

„Edukator Kulturalny 2.0" - 1/G/2020/064, realizowane przez Klaster Przemysłów Kreatywnych Sp. z o.o.

 

Celem projektu było zwiększenie aktywności społecznej 15 osób w wieku 60+ zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Oraz wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie wspierania osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 2 osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na obszarze objętym LSR Miasta Bydgoszczy (jednostki urbanistyczne Bydgoszczy: Śródmieście, Bocianowo, Wilczak, Błonie, Fordon I, Fordon II, Okole). Dokonano tego poprzez realizację wieloaspektowego wsparcia w zakresie aktywizacji społecznej, w tym wyjazdów rekreacyjnych, wyjść uspołeczniających, grupowych warsztatów z dietetykiem (terapia kulinarna) oraz zajęć indywidualnych z fizjoterapeutą. Projekt został skierowany do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu lub niepełnosprawnych oraz do ich otoczenia.

 

Zajęcia:

- Indywidualne wsparcie psychologiczne (2hx15osób),
- Grupowe wsparcie psychologiczne (3x4h),
- Arteterapia (10x4h),
- Warsztaty kulinarne z dietetykiem (6x6h),
- Wyjścia do kina / teatru (5x 3h),
- Indywidualne zajęcia fizjoterapeutyczne (6h/osobę, 15h miesięcznie grupa),
- Zajęcia grupowe z psychologiem dla otoczenia os. zagr. wykl. (1x6h),
- Zajęcia indywidualne z psychologiem dla osób z otoczenia  (2hx2os).
  •  

Wartość projektu: 52 631,58 zł

Wielkość dofinansowania: 50 000,00 zł

Termin realizacji: 01.10.2021-30.04.2022

 Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.