1/G/2019/016

Projekt „Instruktorski Klub Seniora” - 1/G/2019/016, realizowany przez Chorągiew Kujawsko Pomorska ZHP Hufiec Bydgoszcz Miasto

 

Celem projektu była aktywizacja społeczna 25 osób w wieku powyżej 60 roku życia zamieszkujących na terenie miasta Bydgoszczy w obszarach objętych LSR. W takcie projektu wykorzystano formy aktywnej integracji o charakterze środowiskowym, łącznie z realizacją usług wzajemnościowych, samopomocowych; lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej; i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej, poprzez realizację działań z zakresu aktywizacji społecznej obejmujących:

- grupowe warsztaty psychologiczne,
- wyjazdy turystyczno-krajoznawcze,
- wyjścia do teatru i opery,
- zajęcia rekreacyjne na basenie,
- zajęcia profilaktyczne w zakresie pierwszej pomocy.
 


 
Wartość projektu: 57 685,00 zł
Wielkość dofinansowania: 49 705,00 zł
Termin realizacji: 01/07/2019r. - 28/02/2020r.

Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.