KOMUNIKATY

07.01.2021

KOMUNIKAT - Konkurs 1/G/2020 - Przedłużenie terminu składania wniosków


Uwaga! W związku z dużym zainteresowaniem konkursem, przedłużony został termin składania wniosków w naborze 1/G/2020.
Wnioski można składać do 18.01.2021 do godziny 16:00.
Zaktualizowane ogłoszenie o naborze jest widoczne w dokumentacji konkursowej - LINK.

KOMUNIKAT - Konkurs 1/G/2020 - korekta opisów w sekcji VII.2. Zadanie merytoryczne

Szanowni Państwo, celem doprecyzowania objaśnienień zawawrtych we wniosku o dofinansowane, nastąpiła korekta opisów w następującym zakresie:

 

Przed korektą:

"W poniższej tabeli należy wskazać informacje na temat przewidzianego wsparcia grupowego
kierowanego do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym."

 

Po korekcie:

"W poniższej tabeli należy wskazać informacje na temat przewidzianego wsparcia grupowego
kierowanego  do  osób  zagrożonych  ubóstwem  lub  wykluczeniem  społecznym  oraz do
wsparcia grupowego, w którym uczestniczyć mają wspólnie osoby zagrożone ubóstwem lub
wykluczeniem  społecznym  wraz  z  otoczeniem  osób  zagrożonych  ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym.
W przypadku zajęć integrujących osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
wraz  z  otoczeniem  należy dodać odpowiednią  informację  w  kolumnie  "Tematyka/zakres
wsparcia"."

 

Przed korektą:

"W poniższej tabeli należy wskazać informację na temat przewidzianego wsparcia grupowego
kierowanego  do  osób  z  otoczenia  osób  zagrożonych  ubóstwem  lub  wykluczeniem
społecznym."

Po korekcie:

"W  poniższej  tabeli  należy  wskazać  informacje  na  temat  przewidzianego
wsparcia  grupowego  kierowanego  wyłącznie  do  osób  z  otoczenia  osób  zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym."

 

 18.01.2021

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, że w ramach konkursu 1/G/2020, do Biura LGD, wpłynęło 75 wniosków o dofinansowanie.

 

02.08.2021

Szanowni Państwo, przekazujemy informację od Wiceprzewodniczącej Rady LGD "Dwie Rzeki".

12.08.2021

Szanowni Państwo,

przekazujemy Uchwałę Rady LGD "Dwie Rzeki" w sprawie wydłużenia terminu rozpatrywania odwołań od decyzji Rady LGD.

 

 

 


Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.