1/G/2020/037

„Akademia Inicjatyw Senioralnych 1" - 1/G/2020/037, realizowane przez Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Anna Dudzic-Koc.

 

W ramach projektu uruchomiona została Akademia Inicjatyw Senioralnych. Zadanie w projekcie były realizowane w Bydgoszczy dla osób z grupy głównej uczestników oraz jej otoczenia. Akademia świadczyła wielowymiarowe wsparcie: integracyjne, ruchowe, edukacyjne oraz aktywizująco-animacyjne. Celem działania Akademii było podniesienie aktywności społecznej osób z grupy głównej uczestników oraz wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie wpierania grupy głównej uczestników przez otoczenie.

 

Przeprowadzone formy wsparcia:

- zajęcia grupowe dla uczestników,

- eventy uspołeczniające,

- otwarty „Dzień Seniora”,

- indywidualne poradnictwo psychologiczne dla osób zagrożonych,

- indywidualne poradnictwo psychologiczne dla otoczenia.

 

Wartość projektu: 52 631,58 zł

Wielkość dofinansowania: 50 000,00 zł

Termin realizacji: 01.11.2021-31.03.2022


Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.