1/G/2019/028

Projekt „Razem lepiej!” - 1/G/2019/028, realizowany przez A PPHU NW-BD EFEKT Nikodem Dolata

 

Celem ogólnym projektu była aktywizacja społeczna 15 osób (8 kobiet, 7 mężczyzn), dzieci
i młodzieży w wieku 7 lat do 18 lat, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
z obszaru LSR. Cel osiągnięty został do 31.01.2020 r.
 

Cel zrealizowany został poprzez realizację warsztatów, szkoleń, spotkań, wyjść, wycieczek, warsztatów psychologicznych oraz poszerzania wiedzy i zainteresowań kompetencji kluczowych. Projekt realizowany był zgodnie ze standardem klubu młodzieżowego.

 

Główne założenia projektu:
1. EDUKACJA - wsparcie procesu edukacyjnego przez pomoc w nauce i przezwyciężanie trudności szkolnych, rozwój talentów i zainteresowań; Jednym z głównych założeń było zorganizowanie zajęć edukacyjnych. Uczestnicy, podczas tych spotkań mieli szanse na podwyższenie wiedzy oraz nadrobienie zaległości powstałych w szkole.
2. WYJŚCIA/WYCIECZKI - zapewnienie bezpiecznych form spędzania wolnego czasu, wzmocnienie procesu integracji ze społeczeństwem;
Warsztaty Psychologiczne - zajęcia grupowe i indywidualne; W ramach realizowanego projektu zostały również zorganizowane grupowe warsztaty psychologiczne i indywidualne spotkania każdego uczestnika z psychologiem.
3. KOMPETENCJE KLUCZOWE - w ramach realizowanego grantu i zgodnie z celami klubu młodzieżowego były również realizować działania, które pozwoliły na zwiększenie minimum dwóch kompetencji kluczowych uczestników naszego projektu.
 

Wartość projektu: 54 115,00 zł

Wielkość dofinansowania: 50 000,00zł

Termin realizacji: 01.07.2019 r. – 31.01.2020 r.


Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.