WYNIKI NABORU

Szanowni Państwo,
przedstawiamy wyniki naboru 1/K/2019 oraz protokół z posiedzenia Rady LGD "Dwie Rzeki" nr III/2019.
 
Na posiedzeniu Rady LGD "Dwie Rzeki" nr III/2019 dokonano oceny i wyboru do dofinansowania wniosków złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie projektów podmiotów innych niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-20120, numer konkursu LGD: 1/K/2019, nr konkursu nadany przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego RPKP.11.01.00-IZ.00-04-281/19.
 
Protokół z posiedzenia Rady LGD "Dwie Rzeki" nr III/2019 - pobierz
 
Uchwała nr 4/III/2019 - Lista projektów zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju - pobierz
 
Uchwała nr 8/III/2019 - Przyjęcie listy rankingowej w ramach kokursu 1/K/2019 - pobierz

Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.