09
MAR

II Bydgoskie Forum Inicjatyw Pozarządowych


Konferencja III sektora za nami!
09 marca 2017 roku mieliśmy przyjemność wziąć udział w konferencji zorganizowanej przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy oraz Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Bydgoszczy. 
 
Podczas konferencji Zastępca Prezydenta Iwona Waszkiewicz opowiedziała o współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi, a p. Jolanta Matuszewska podsumowała działalność RDPP III kadencji. W programie spotkania była również prezentacja p. Doroty Setniewskiej (Stowarzyszenie Klon/Jawor), która przedstawiła wyniki badań dotyczących wizerunku organizacji pozarządowych w Polsce. Natomiast p. Grzegorz Grześkiewicz, Prezes Zarządu LGD „Dwie Rzeki" omówił plan działań stowarzyszenia na najbliższe lata. Prezentacja do pobrania tutaj.
 
Jednym z ważnych punktów spotkania były wybory do Rady Działalności Pożytku Publicznego, na którym przedstawiciele organizacji pozarządowych wybrali swoich przedstawicieli na trzyletnią IV kadencję na lata 2017 – 2020. Wyniki dostępne są na stronie: http://www.bydgoszcz.pl/ngo/informacje-biezace/wyniki-wyborow-do-rady-dzialalnosci-pozytku-publicznego-miasta-bydgoszczy/
 
Po spotkaniu odbyły się warsztaty.

 

Wróć


Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.