14
03

Metoda Planet - narzędzie HR


Metoda Planet – innowacyjne narzędzie HR skierowane do mikro i małych przedsiębiorstw
Bydgoska firma Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego PSG opracowała inteligentny system diagnozy kompetencji pracowniczych pod nazwą Metoda Planet, który adresowany jest głównie do mikro i małych przedsiębiorstw i ich pracowników. Narzędzie ma charakter aplikacji webowej, która pozwala na dokonanie kompleksowej diagnozy profilu kompetencyjnego w zakresie dziesięciu obszarów głównych oraz dwudziestu siedmiu szczegółowych.
 
Aplikacja umożliwia nie tylko pomiar kompetencji – w odpowiedzi na najnowsze trendy w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim, mierzy ona również istotne właściwości pracownicze, takie jak m.in. emocjonalne przywiązanie do organizacji, czy ocenę możliwości rozwojowych pracownika. Narzędzie powstało w ramach projektu „Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Oś Priorytetowa IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa).
 
Zachęcamy pracowników i firmy z sektora MMŚP do rejestracji. Korzystanie z aplikacji jest bezpłatne. Więcej informacji o projekcie uzyskają Państwo na stronie internetowej innowacji- www.metodaplanet.pl.
Wróć


Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.