23
05

Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków LGD „Dwie Rzeki”


Zapraszamy w dniu 16 czerwca 2016 roku.
W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki" zapraszam na Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki", które odbędzie się 16 czerwca 2016 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Bydgoszczy o godz. 16.00. (drugi termin godz. 16.15).
Wróć


Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.