09
08

Szkolenie z Metodyki konstruowania projektów


Już 22 sierpnia 2017 r. kolejne szkolenie! Liczba miejsc ograniczona!

"Metodyka konstruowania projektów"


Termin: 22 sierpnia 2017 r.
Miejsce: Kujawsko-Pomorskie Biuro Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, ul. Unii Lubelskiej 4c, 85-059 Bydgoszcz, II piętro (Śródmieście)
Godziny: 8 godzin

 

Zapisy: formularz aplikacyjny online
lub pobierz w wersji pdf.: formularz aplikacyjny
i wyślij na adres: m.witucka@lgd.bydgoszcz.pl
lub dostarcz osobiście do Biura LGD przy ul. Długiej 16 w Bydgoszczy

Liczba miejsc ograniczona!


Rekrutacja trwa do 18 sierpnia br.

Program: pobierz

   

 

     08:30 – 09:00                                       

Rejestracja uczestników szkolenia/warsztatu

09:00 – 10:15

Lokalna Strategia Rozwoju -> cele, przedsięwzięcia, wskaźniki:
grupa docelowa projektów LSR
rodzaje projektów – granty, projekty podmiotów innych niż LGD
typy projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie
aktywizacja społeczna i zawodowa – czym jest i jak mierzyć

wykład: prezentacja multimedialna

10:15  - 11:00

Metodyka PCM -> szukanie pomysłów na projekt

Analiza otoczenia lokalnej społeczności - beneficjenci ostateczni określeni w Lokalnej Strategii Rozwoju i otoczenie projektu -> analiza interesariuszy

– warsztaty: case study (analiza przypadków) i praca  w grupach

11:00 – 11:15

Przerwa na kawę

11:15 – 12:30

Problemy osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym - analiza problemów -> drzewo problemów

warsztaty: case study (analiza przypadków) i  praca  w grupach

12:30 - 13:30

Rozwiązania problemów osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym - analiza celów –> drzewo celów oraz analiza strategii

- warsztaty: case study (analiza przypadków) i  praca  w  grupach

13:30 – 14:00

Przerwa na obiad

14:00 – 15:30

Działania jako narzędzia osiągnięcia celów – typy projektów określone w Lokalnej Strategii Rozwoju

wykład: prezentacja multimedialna

15:30 – 17:00

Określanie wskaźników pomiaru osiągniętych celów ogólnych, szczegółowych oraz przedsięwzięć z uwzględnieniem założeń LSR -> matryca logiczna projektu

– warsztaty: case study (analiza przypadków)

17:00

Zakończenie szkolenia

Wróć


Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.