21
06

Zapraszamy na szkolenie!


Ruszyły zapisy na szkolenie z "Metodyki konstruowania projektów"! Liczba miejsc ograniczona!
Zapraszamy na szkolenie/warsztat z metodyki konstruowania projektów! 
 
W programie m.in.:
  • - Metodyka PCM -> szukanie pomysłów na projekt
  • - Analiza otoczenia lokalnej społeczności - beneficjenci ostateczni określeni w Lokalnej Strategii Rozwoju i otoczenie projektu -> analiza interesariuszy
  • - Rozwiązania problemów osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym - analiza celów –> drzewo celów oraz analiza strategii 
  • - Określanie wskaźników pomiaru osiągniętych celów ogólnych, szczegółowych oraz przedsięwzięć z uwzględnieniem założeń LSR -> matryca logiczna projektu 
 
Formy prowadzenia szkolenia/warsztatu: wykład, analiza przypadku, praca w grupach
 
Termin: 11 lipca 2017 r.
Miejsce: Kampus Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2 (Okole), sala C016
Godziny: 8 godzin
 
Program: pobierz
Zapisy: do 09.07.2017 r.
 
+ wyślij: formularz aplikacyjny online
lub
+ pobierz: formularz aplikacyjny, który możesz:
- wysłać na adres e-mail: m.witucka@lgd.bydgoszcz.pl,
- dostarczyć osobiście do Biura LGD,
- wysłać pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu do Biura LGD).
 
Szkolenie bezpłatne!
 
-----

***Zapewniamy przerwę kawową, obiad oraz materiały szkoleniowe.

*** UWAGA! Ograniczona liczba miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.

*** Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o zgłaszanie po jednej osobie z danej instytucji. Informujemy, iż w przypadku zgłoszenia dwóch lub więcej osób, zostaną one zamieszczone na liście rezerwowej.

 

 

Szkolenie/warsztat związane z animacją Lokalnych Strategii Rozwoju, organizowane w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wróć


Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.