07
06

Konsultacje dotyczące zmiany procedur i kryteriów dla procedury konkursowej wyboru projektów podmiotów innych niż LGD


W dniu 07.06.2017 roku LGD pragnie rozpocząć konsultacje dotyczące zmiany procedur i kryteriów wyboru dla procedury konkursowej wyboru projektów podmiotów innych niż LGD. Swoje uwagi można zgłasząc do dnia 21.06.2017 roku (14 dni) na zamieszczonym formularzu Karty Konsultacyjnej. Karty można przekazać osobiście, drogą elektroniczną lub pocztą (decyduje data wpływu do Biura LGD). 

 

Zachecamy do konsultacji !!!

 

Zarząd i Biuro LGD

W dniu 07.06.2017 roku LGD pragnie rozpocząć konsultacje dotyczące zmiany procedur i kryteriów wyboru dla procedury konkursowej wyboru projektów podmiotów innych niż LGD. Swoje uwagi można zgłasząc do dnia 21.06.2017 roku (14 dni) na zamieszczonym formularzu Karty Konsultacyjnej. Karty można przekazać osobiście, drogą elektroniczną lub pocztą (decyduje data wpływu do Biura LGD). 

 

Konsultacje prowadzone będą zgodnie z "Procedurą ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji i grantów". Zgłoszone przez Państwa uwagi zostaną omówiona na Walnym Zebraniu Członków w dniu 22.06.2017 r., na którym to spotkaniu uzgodnione procedury i kryteria zostaną przyjęte.

 

Przedstawiamy Państwu do konsultacji następujące procedury i kryteria:

 

1) PROCEDURA WYBORU I OCENY PROJEKTÓW PODMIOTÓW INNYCH NIŻ LGD W RAMACH LSR (P1)

2) PROCEDURA TRYBU WYŁĄCZENIA CZŁONKA RADY Z UDZIAŁU W DOKONYWANIU OCENY OPERACJI/GRANTÓW (P3)

3) PROCEDURA WNIESIENIA I ROZPATRZENIA PROTESTU W PROCEDURZE KONKURSOWEJ ORAZ ODWOŁANIA W PROJEKTACH GRANTOWYCH (P4)

4) PROCEDURA WYCOFANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU LUB INNEJ DEKLARACJI PRZEZ PODMIOT UBIEGAJĄCY SIĘ O DOFINANSOWANIE (P5)

5) PROCEDURA ROZPATRZENIA WNIOSKU BENEFICJENTA O ZMIANĘ UMOWY O DOFINANSOWANIE (P6)

6) Kryteria wyboru projektów

 

KONSULTACJI PROSIMY DOKONAĆ NA ZMIESZCZONYM WZORZE KARTY KONSULTACJI - KLIKNIJ TUTAJ!

 

Zapraszamy do konsultacji!!!

 

Zarząd i Biuro LGD

 

Wróć


Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.