22
05

Zwiększenie alokacji 1/G/2019


Zwiększenie alokacji w konkursie.

W związku z wyrażeniem zgody przez Urząd Marszałkowski na zwiększenie alokacji w konkursie 1/G/2019 w dniu 22.05.2019, informujemy, że kwota środków przeznaczona na konkurs została zwiększona do: 2 016 301,18 zł.
Wróć


Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.