1/G/2018/016

Projekt „Na Bydgoskim Szlaku TeH2O – aktywizacja, tożsamość i kultura” - 1/G/2018/016, realizowany przez Wyższą Szkołę Gospodarki

 

Celem projektu było podniesienie aktywności społecznej 12 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 11 osób stanowiących ich otoczenie, zamieszkujących obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju – osiedla Okole i Śródmieście, poprzez działania tożsamościowe i artystyczne.

 

W ramach projektu, na terenie kampusu WSG przy ul. Garbary 2, powstał klub młodzieżowy dla dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat – przestrzeń do spotkań, dialogu i działań kreatywnych, w której odbywały się warsztaty fotograficzne, filmowe, teatralne. Zorganizowany został także plener rysunkowy i malarski oraz wyjścia plenerowo-studyjne do obiektów Szlaku Wody, Przemysłu i Rzemiosła TeH2O, połączone z konkursem. Projekt zakończył się spektaklem finałowym i wystawą prac uczestników.

 

Wartość projektu: 31.520,00 zł

Wielkość dofinansowania: 25.320,00 zł

Termin realizacji: 01.10.2018 r. – 30.04.2019 r.

 

Strona projektu: link


Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.