1/G/2018/013

Projekt "Wyjdź z cienia wykluczenia" - 1/G/2018/013, realizowany przez Afa Log

 

Projekt „Wyjdź z cienia wykluczenia” skierowany był do członków gospodarstw domowych sprawujących opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jedno z nich nie pracowało ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością, których sytuacja życiowa i aktywność społeczna uległa ograniczeniu w związku z wystąpieniem poważnej neurologicznej choroby w rodzinie, która dodatkowo zaburzała relacje rodzinne z racji trudności w porozumiewaniu/komunikowaniu się.

 

Celem projektu było podniesienie aktywności społecznej 20 osób z obszaru LSR, które były wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu sprawowania opieki nad niepełnosprawnymi lub niesamodzielnymi dorosłymi członkami rodziny z nabytymi zaburzeniami komunikowania się w wyniku chorób neurologicznych.

 

Wartość projektu: 51.960,00 zł

Wielkość dofinansowania: 43.960,00 zł

Termin realizacji: 05.11.2018 r. – 04.07.2019 r.Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.