Realizowane projekty

W tym miejscu znajdują się informacje o projektach, które uzyskały dofinansowanie w ramach naboru 1/G/2019.

 

Zestawienie realizowanych projektów z informacją, kto może brać w nich udział i jakie typy zajęć są dostępne w poszczególnych projektach - POBIERZ

 

Pracownia Ceramiki Artystycznej "Pani Glina" zaprasza do udziału w projekcie dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn."Nie święci garnki lepią", który otrzymał dofinansowanie w ramach naboru nr 1/G/2019 ogłoszonego przez LGD "Dwie Rzeki". Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru LSR, w tym osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych. W ramach projektu uczestnicy będą mogli skorzystać m.in. z warsztatów ceramicznych, warsztatów robienia kul kąpielowych oraz zapewnione im będzie wsparcie psychologiczne. Kontakt: Pani Hanna Kroschel 509-682-922, mail: hanna-kroschel@wp.pl. Zapraszamy!

 

 

 


Działania realizowane są w ramach projektu pn. Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 687 500,75 zł. Łączna wartość projektu wynosi 723 685,00 zł.